aneroidni barometar


aneroidni barometar
• aneroid barometer

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • barograf — bȁrograf m DEFINICIJA meteor. aneroidni barometar povezan s automatskim pisačem koji na papirnoj vrpci ili magnetnom mediju neprekidno bilježi promjene tlaka zraka ETIMOLOGIJA baro + graf …   Hrvatski jezični portal